Lima Amalan yang Jangan Sampai Lepas

Aa Gym
Aa Gym
Aa Gym

Hadirin, jangan sampai lepas mengamalkan 5 amalan ini:

  1. Shalat. Perbanyak shalat. Kalau bisa minimal 40 rakaat sehari (17 fardhu, 10 Rawatib, 11 Tahajud+Witir, 2 duha)
  2. Qur’an. Jangan pernah lepas dari Qur’an. Tiap hari harus baca Qur’an, tidak boleh kalah dengan sibuk di Sosial Media. Usahakan 1 juz, mudah bila dicicil satu lembar sebelum shalat, dan satu lembar sesudah shalat. Cobalah hadirin, ajaib hidup ini bila kita semakin banyak sibuk dengan Qur’an
  3. Shalawat. “Barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali niscaya Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali” (H.R. Al Baihaqi). Jadi, Allah akan membalas shalawat dengan kebaikan untuk kita. Lebih khusyuk jika sambil shalawat, mengenang perjuangan Rasulullah SAW.
  4. Istighfar. Perbanyak istighfar. Selain berharap terhapusnya dosa, ada 3 keutamaan istighfar: “Barang siapa memperbanyak istighfar; niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka”  (HR. Ahmad) Rasulullah yang bebas dari dosa saja 100x istighfar setiap hari. Bagaimana dengan kita?
  5. Shadaqah. Siapkan di saku ini siap sedekah. Lebih afdhol lagi, guru dari Aa Gym berpesan agar sedekah yang siap makan (misal beras), karena besar sekali pahala memberi makan.

kajian tauhid
Kajian Dzuhur di Masjid DT Jakarta

Lebih lanjut, Aa Gym menyampaikan tentang Sabar dan Shalat

“Hai orang-orang yang beriman ! Mohonlah pertolongan dengan sabar dan Salat; sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S. 2 / Al Baqarah : 154).

Sabar bukan berarti pasif, tetapi aktif mengendalikan diri tetap berada di jalan yang Allah sukai. Pikiran terkendali, perkataan dan perbuatan terkendali.

Setelah itu baru kita kerahkan diri untuk meminta tolong pada Allah dengan shalat. Jika shalatnya baik, maka segala aspek kehidupan akan menjadi lebih baik. Sebelum meminta tolong ke orang, sebelum bicara dengan orang, minta tolonglah ke Allah (sholat). Nanti Allah pertemukan kita dengan orang yang tepat yang bisa menjadi solusi. Karena Dia yang Maha Tahu setiap manusia.

Jangan takut dengan persoalan hidup, tapi takutlah tidak ditolong Allah. Jika Allah mempermudah urusan, maka urusan akan mudah, dan sebaliknya.

(Humas Daarut Tauhiid Jakarta)

Bukti Cinta

Bukti CInta kepada Allah

Sahabat yang baik,
Apa yang membedakan pecinta sejati dengan pecinta palsu? Pengorbanan-lah pembedanya. Semakin besar cinta seseorang, semakin besar pula pengorbanan yang ia berikan untuk sesuatu yang dicintainya. Sejarah orang-orang mulia menunjukkan bahwa cinta dan pe-ngorbanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan kita pun terlahir kedunia karena pengorbanan hidup dan mati ibunda kita mengandung dalam lemah dan berat serta melahirkan dalam sakit dan kepayahan.

Sahabat yang penuh cinta,
Bercerminlah dari sahabat Abu Bakar Shiddiq. Pembelaannya terhadap Rasulullah saw demikian hebatnya. Kecintaannya sungguh besar. Saat situasi genting menjelang hijrah Rasulullah saw. ke Madinah, Abu Bakar -semoga Allah meridhoinya- tampil dengan segala pe-ngorbanan. Ia membersamai Rasulullah saw dengan segala risiko, menjadi tameng Rasulullah saw. dari segala kemungkinan buruk yang direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ia korbankan pula seluruh hartanya. Bahkan ia kerahkan anggota keluarganya untuk menolong dakwah Islam. Apa yang beliau lakukan itu sesuai dengan ungkapannya sendiri, “Hal yanqushud-dinu wa ana hayyun” (Tidak boleh Islam berkurang sementara saya masih hidup).

Sahabat,
Seorang da’i bernama Hasan Al Banna menyeru jalan kebangkitan dan salah satu pilarnya adalah pengorbanan agung yang tidak terganjal oleh ketamakan dan kekikiran.

Mari belajar kepada seorang sahabat bernama Basyir Bin Al-Khashashiyyah. Ia datang kepada Rasulullah saw. untuk berbai’at atas Islam. Rasulullah saw. mensyaratkan kepadanya untuk bersaksi tiada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah abdi dan utusan-Nya; melaksanakan shalat lima waktu; berpuasa di bulan Ramadhan; mengeluarkan zakat; menunaikan haji; dan berjihad di jalan Allah. Mendengar itu semua, Basyir menyahut, “Ya Rasulullah, yang dua hal (terakhir itu), saya tidak mampu. Tentang zakat, saya tidak punya harta selain sepuluh ekor unta. Dan itu adalah andalan dan kendaraan keluarga saya. Sedangkan tentang jihad, saya dengar orang-orang mengatakan bahwa siapa yang lari dari medan jihad maka ia akan mendapatkan murka Allah. Dan saya memang orang yang penakut.” Mendengar itu Rasulullah menarik kembali tangannya kemudian menggerak-gerakkannya seraya mengatakan, “Wahai Basyir, tanpa shadaqah dan tanpa jihad? Lalu dengan apa kamu akan masuk surga?” Basyir akhirnya menjawab, “Jika demikian, saya berbai’at untuk semua itu.” (Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al- Baihaqi, dan lain-lain)

Di momen yang lain, saat kaum Muslimin berhadapan dengan pasukan Quraisy dalam perang Badar, Rasulullah saw. mengatakan kepada para sahabat, “Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi!” Demi mendengar kalimat itu, ‘Umair bergumam, “Surga seluas langit dan bumi? Wah, wah!” Mendengar itu Rasulullah saw. bertanya, “Apa yang membuatmu mengucapkan kata itu?” ‘Umair menjawab, “Tidak apa-apa, saya cuma ingin termasuk penghuninya.” Rasulullah saw. menjawab, “Ya kamu termasuk penghuninya.” ‘Umair yang tengah memakan kurma pun lantas berkata, “Sungguh terlalu lama bila saya harus menunggu habisnya kurma ini.” Maka ia pun meletakkan kurma-kurma di tangannya lalu menyeruak masuk ke tengah barisan musuh untuk bertarung hingga mati syahid. (Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain)

Sahabat,
“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik (kalimat tauhid) bagaikan pohon yang baik. Akarnya menghujam bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap saat dengan seizin Tuhannya.” (Q.S. Ibrahim: 25)
Pengorbanan generasi-generasi terdahulu telah ditorehkan. Atas izin Allah, dengan pengorbanan mereka, keindahan Islam menyebar ke tengah manusia, menyebarkan cahaya dan membuat berbondong-bondong manusia mendapatkan cahaya hidayah.
Lalu, apa pengorbanan kita?

Ust. H.M. Hari Sanusi

Abu Lahab-pun mendapat Keringanan

Abu Lahab pun mendapat keringanan api neraka

Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Swt. Semoga Allah Yang Maha Baik, menggolongkan kita sebagai orang-orang ahli syukur, yang istiqomah di jalan-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW kekasih Allah, suri teladan bagi seluruh manusia.

Dalam Shahih Bukhari disebutkan sebuah kisah. Ketika itu hari Senin, seorang hamba sahaya bernama Tsuwaibah datang kepada tuannya yaitu Abu Lahab. Tsuwaibah datang untuk mengabarkan perihal kelahiran seorang bayi laki-laki bernama Muhammad yang tidak lain adalah keponakan Abu Lahab. Mendengar berita itu betapa riang gembiranya Abu Lahab sampai-sampai di hadapan orang banyak ia menyatakan kemerdekaan Tsuwaibah.

Seiring bergulirnya waktu, Muhammad kecil tumbuh menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kemudian seperti yang telah kita ketahui, Abu Lahab menjadi penentang yang sangat keras dan suka menyakiti beliau. Oleh sebab itulah Allah mencelanya dengan celaan yang sangat keras yang akan berbuah kehinaan baginya hingga hari kiamat tiba. Hal ini terabadikan dalam Q.S. Al Lahab.

“Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia. Tidak bisa mencukupinya harta maupun apa yang diusahakan olehnya. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya sang membawa kayu bakar.” (Q.S. Al Lahab:1-4)
Abu Lahab diringankan siksa kuburnya tersebab bahagia atas kelahiran Nabi SAW dulu

Sepeninggal Abu Lahab, salah satu sahabat nabi SAW yaitu Abas bin Abdil Muthalib bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah wafat. Dalam mimpinya itu Abu Lahab menjelaskan bahwa dirinya disiksa terus-menerus di dalam kubur, namun setiap hari Senin siksanya diri-ngankan karena dahulu ketika ia masih hidup di dunia ia pernah memerdekakan seorang hamba sahaya disebabkan rasa gembira atas kelahiran nabi Muhammad.


Sepeninggal Abu Lahab, salah satu sahabat Nabi SAW yaitu Abas bin Abdil Mutholib bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah wafat. Dalam mimpinya itu Abu Lahab menjelaskan bahwa dirinya disiksa terus-menerus di dalam kubur, namun setiap hari Senin siksanya diringankan karena dahulu ketika ia masih hidup di dunia, ia pernah memerdekakan seorang hamba sahaya disebabkan rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Masya Allah!
Jika Abu Lahab saja yang sudah jelas-jelas dimurkai oleh Allah SWT saja sampai mendapatkan keringanan karena rasa gembiranya atas kelahiran Nabi Muhammad, maka apalagi kita yang insya Allah bertauhiid dengan bersih dan lurus.

Sudah sepatutnya kita pun bergembira, berbahagia atas kehadiran Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah menjadi jalan hidayah untuk kita sehingga kita bertemu dengan nikmatnya iman dan Islam. Sudah seharusnya kita mencintai Rasulullah minimalnya dengan menjadikan hari kelahirannya sebagai momentum untuk membaca kembali sejarah hidup beliau SAW.

Yang utama adalah kita mencintai beliau dengan bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, mengikuti petunjuknya, menjalankan sunnah- sunnahnya, bershalawat kepadanya, meneladani kemuliaan akhlaknya. Semoga di akhirat kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau dan bisa berkumpul bersamanya. Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin.

Dia yang Menunggu di Telaga Al Kautsar

Telaga Al Kautsar
Ilustrasi telaga Al Kautsar
Ilustrasi telaga Al Kautsar

Dari Anas, ia berkata, suatu saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di sisi kami dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan (tidak nyenyak). Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, “Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?” “Baru saja turun kepadaku suatu surat”, jawab beliau. Lalu beliau membaca,

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus” (QS. Al Kautsar: 1-3).

Kemudian beliau berkata, “Tahukah kalian apa itu Al Kautsar?” “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”, jawab kami. Rasulullah shallallahu  ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Al Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku ‘azza wa jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana (gelas) di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Lalu ada seorang hamba dari umatku terhalang darinya, aku berkata, ‘Wahai Rabbku, sesungguhnya dia termasuk umatku’. Allah berfirman, ‘Kamu tidak tahu sesuatu yang terjadi setelah (meninggalmu)’” (HR. Muslim)

Di telaga itu Rasulullah menanti umatnya yang dicintai. Beliau  menyambut mereka yang kehausan. “Aku menunggu kalian di al Haudh, telaga. Siapa yang mendatanginya, dia akan minum airnya. Dan siapa yang minum airnya, tidak akan haus selamanya” (HR. Bukhari)
“Telagaku panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Sudutnya pojoknya sama. Airnya lebih putih dari pada susu, baunya lebih wangi dari pada misk. Gayungnya seperti bintang di langit. Siapa yang minum sekali, tidak akan haus selamanya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketika Rasulullah Menyambut Umatnya

Di tepi telaga yang luas itu, sebentang Ailah di Syam hingga San’a di Yaman, beliau berdiri menantikan umatnya. Rambutnya hitam, disisir rapi sepapak daun telinga. Beliau menoleh dengan segenap tubuhnya, menghadap yang hadir di sana dengan sepenuh dirinya. Beliau memanggil-manggil. Seruannya merindu dan merdu. “Marhabban ayyuhal insaan! Silakan mendekat, silakan minum!”

Wajah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam  berseri dan senyumnya merekah bahagia tiap kali menyambut pria dan wanita yang bersinar bekas-bekas wudhunya.

Beliau bersabda, ”Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kalian akan datang kepadaku dengan muka, lengan dan betis yang berkilauan karena bekas air wudhu,” (HR. Muslim)

Di telaga itu kelak, Rasulullah setia menanti umatnya dengan cinta dan kasih sayangnya. Tiada yang patut dilakukan, kecuali senantiasa memohon, agar bila tiba saatnya nanti, Allah memudahkan kita untuk mendatangi al Haudh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan bisa menikmati airnya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad hingga Yaumat Tanaad (hari kiamat saat manusia diseru di padang Mahsyar).

Ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan Kami

Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami

Sebelum manusia lahir ke muka bumi ini, Allah SWT menanyai ruh manusia tentang kesiapan  mereka mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya di alam rahim. Ruh – ruh manusia menjawab bahwa mereka bersaksi tiada Tuhan  selain Allah yang berhak manusia sembah . Tentunya tidak ada manusia yang mengingat akan hal itu. Meskipun demikian, Allah telah mengabadikan perjanjian yang manusia lakukan kepadaNya dalam  Al Quran surat Al Araf sebagai berikut.

“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap (ketauhidan) ini” (QS. Al-A’raf: 172)

Saat lahir ke dunia ini, bayi dalam  keadalaan fitrah (suci). Fitrah adalah  jiwa yang suci yang menjelma dalam tauhid, ketundukan dan penghambaan, serta memelihara kesucian diri sebagai hamba Allah SWT.  Fitrah merupakan ketentuan Allah (Sunnatullah) yang melekat pada diri manusia. Sunatullah yang yang memiliki sifat kebaikan dan kesucian dan bisa dijadikan potensi dasar. Potensi dasar yang menggerakkan manusia menuju ke arah tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

 “Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan selurus-lurusnya (sesuai dengan kecenderungan aslinya), itulah fitrah Allah. Yang Allah menciptakan manusia diatas fitrah itu. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan orang tidak mengetahuinya( Q.S Ar-Rum : 30)

Fitrah manusia  bukanlah satu-satunya potensi yang dimiliki, karena manusia juga memiliki potensi nafsu yang memiliki kecenderungan pada kejahatan. Untuk itu manusia perlu menjaga fitrahnya agar tidak terpedaya hawa nafsu.

Seorang muslim yang memelihara fitrahnya maka  akan selalu mengokohkan ketauhidah. Tidak menjadikan segala sesuatu selain Allah sebagai sumber pengharapan. ia pun akan memelihara komitmennya dalam beribadah, diantaranya :

1.      memelihara shalat yang diwajibkan kepadanya dan melengkapinya dengan shalat-shalat sunnah

2.       menjalankan  puasa wajib, ia juga melengkapinya dengan puasa-puasa sunnah.

3.      Mengeluarkan zakat dan menyempurnakannya dengan infak dan sedekah.

4.      Melaksanakan haji ke Baitullah dan menyempurnakannya dengan umrah.

Dengan  terus mengokohkan ketauhidan,  istiqomah dalam beribadah dan menegakkannya secara sempurna, seorang muslim In Sya Allah  akan terpelihara fitrah kesuciannya.

Doa agar tergolong orang-orang yang beriman

Pengingat Hari Ini Doa Nabi Ibrahim
Do’a Nabi Ibrahim a.s

Do’a ini diambil dari rangkaian ayat kisah Nabiyullah Ibrahim a.s tentang ketauhidan yang terabadikan dalam Q.S Asy Syu’ara [26], yaitu dimulai dari ayat ke 69 s.d 103
.
Bermula dari Beliau a.s menanyakan kepada ayahnya, “Apakah yang kamu sembah?” (Q.S 26:70), dan mereka menjawab “Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya” (Q.S 26:71)
.
Nabiyullah Ibrahim-pun melemparkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai sesembahan mereka tersebut: Apakah berhala-berhala itu bisa mendengar do’a (72), dapatkah mereka memberi manfaat ataupun mudharat? (73) dan beliau mendapat jawaban bahwa menyembah berhala hanya karena mengikuti nenek moyang saja (74)
.
Nabi Ibrahim a.s kemudian menyatakan bahwa berhala-berhala itu adalah musuh beliau (77), dan meminta ayahnya dan kaumnya untuk memperhatikan / membandingkan berhala-berhala tersebut dengan Rabbnya, Allah SWT
.
Dialah Allah, yang menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku (78)
Dialah Allah, yang memberi makan dan minum kepadaku (79)
dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku (80)
dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali) (81)
dan Dialah Allah, Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat (82)
.
Seusai itu, barulah Nabi Ibrahim a.s berdo’a, “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (83), dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian(84),
.
Do’a beliau berlanjut, “dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni’matan (85), dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat (86)”
.
Selengkapnya silakan cek di Qur’an masing-masing. Semoga Allah SWT senantiasa mengkaruniakan nikmat iman dan islam hingga akhir hayat kita. Aamiin Yaa Rabb.
.
Like, comment, & share jika bermanfaat.
– @daaruttauhiid.jkt

Hati-hati Ghibah Online

ghibah online

Dalam sebuah mejelisnya bersama Abu Dzar, Rasulullah pernah memberi nasehat berikut :
“Wahai Abu Dzar, hindari dari perlakuan GHIBAH (menggunjing) karena dosanya lebih berat dari pada zina”.

“Ya Rasulullah apa itu ghibah?”

“Ghibah yaitu menyebut-nyebut saudaramu dengan yang tidak disukai.”

“Ya Rasulullah walaupun sesuatu itu ada pada dirinya”

“Ya apabila kau sebut-sebut aibnya, maka kau telah menggunjingnya; namun bila kau sebut aib yang tidak ada pada dirinya maka kau telah memFITNAHnya.

——-<<<<<<<<
Ghibah (menggunjing) termasuk dosa besar, namun sedikit yang mau menyadari hal ini.
—————————————
“Ghibah itu Apa?” Sekarang kita akan melihat dalil yang menunjukkan bahwa ghibah tergolong dosa dan perbuatan haram, bahkan termasuk dosa besar.

Kata seorang ulama tafsir, Masruq, “Ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. Itu disebut mengghibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar ada padanya, maka itu berarti menfitnah (menuduh tanpa bukti).” Demikian pula dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri. (Jami’ul Bayan ‘an Ta’wili Ayil Qur’an, 26: 167).

Ghibah yang terjadi bisa cuma sekedar dengan isyarat. Ada seorang wanita yang menemui ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha. Tatkala wanita itu hendak keluar, ‘Aisyah berisyarat pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa wanita tersebut pendek. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda,

قَدِ اغْتَبْتِيهَا

“Engkau telah mengghibahnya.” (HR. Ahmad 6: 136. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim)

Dosa ghibah sudah disebutkan dalam firman Allah Ta’ala berikut ini,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Hujurat: 12)

Asy Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, “Allah Ta’ala memisalkan ghibah (menggunjing orang lain) dengan memakan bangkai seseorang. Karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Demikianlah keterangan dari Az Zujaj.” (Fathul Qadir, 5: 87)

Asy Syaukani rahimahullah kembali menjelaskan, “Dalam ayat di atas terkandung isyarat bahwa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia saja diharamkan untuk dimakan, begitu pula dengan kehormatannya dilarang untuk dilanggar. Ayat ini menjelaskan agar setiap muslim menjauhi perbuatan ghibah. Ayat ini menjelaskan bahwa ghibah adalah perbuatan yang teramat jelek. Begitu tercelanya pula orang yang melakukan ghibah.” (Idem)

Ibnu Jarir Ath Thobari berkata, “Allah mengharamkan mengghibahi seseorang ketika hidup sebagaimana Allah mengharamkan memakan daging saudaramu ketika ia telah mati.” (Jami’ul Bayan ‘an Ta’wili Ayil Qur’an, 26: 168).

Qatadah rahimahullah berkata, “Sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudarimu dalam keadaan mayit penuh ulat. Engkau tidak suka untuk memakan bangkai semacam itu. Maka sudah sepantasnya engkau tidak mengghibahinya ketika ia masih dalam keadaan hidup.” (Lihat Jami’ul Bayan ‘an Ta’wili Ayil Qur’an, 26: 169).

Ghibah termasuk dosa karena di akhir ayat disebutkan Allah Maha Menerima Taubat. Artinya, apa yang disebutkan dalam ayat termasuk dalam dosa karena berarti dituntut bertaubat. Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa ghibah termasuk perbuatan yang diharamkan, lihat Syarh Shahih Muslim, 16: 129.

Dalam Kunuz Riyadhis Sholihin (18: 164) disebutkan, “Para ulama sepakat akan haramnya ghibah dan ghibah termasuk dosa besar.”
————————–————————
Berikut ini kami akan menyebutkan beberapa dalil yang melarang kita dari perbuatan ghibah yang kami ringkaskan dari kitab Riyadhush Shalihin karya Imam An Nawawi rahimahullah ta’ala.

1. Firman Allah ta’ala:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

“Janganlah kalian menggunjingkan satu sama lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Bertaqwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Tawwab (Maha Penerima taubat) lagi Rahim (Maha Menyampaikan rahmat).” [QS Al Hujurat: 12]

Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya: “Di dalamnya terdapat larangan dari perbuatan ghibah.”

As Sa’di rahimahullah berkata di dalam tafsirnya: “(Allah) menyerupakan memakan daging (saudara)nya yang telah mati yang sangat dibenci oleh diri dengan perbuatan ghibah terhadapnya. Maka sebagaimana kalian membenci untuk memakan dagingnya, khususnya ketika dia telah mati tidak bernyawa, maka begitupula hendaknya kalian membenci untuk menggibahnya dan memakan dagingnya ketika dia hidup.”

2. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته

“Tahukah kalian apa itu ghibah?” Para sahabat menjawab: “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahuinya.” Nabi berkata: “Engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci.” Ada yang bertanya: “Bagaimana pendapat anda jika padanya ada apa saya bicarakan?” Beliau menjawab: “Jika ada padanya apa yang engkau bicarakan maka engkau telah mengghibahnya, dan jika tidak ada padanya apa yang engkau bicarakan maka engkau berbuat buhtan terhadapnya.” [HR Muslim (2589)]

Hadits di atas menerangkan tentang definisi ghibah. Ghibah adalah membicarakan kejelekan atau aib seorang muslim dengan tidak secara langsung di hadapannya. Sedangkan buhtan adalah berkata dusta terhadap seseorang di hadapannya mengenai sesuatu yang tidak pernah dia lakukan.

3. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, dia berkata:

قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا – تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته! قالت: وحكيت له إنسانا، قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا

“Saya berkata kepada Nabi صلى الله عليه وسلم : “Cukuplah bagi anda dari Shafiyyah begini dan begini -maksudnya dia itu bertubuh pendek.” Beliau berkata: “Sungguh engkau telah mengucapkan kalimat yang kalau dicampur dengan air laut niscaya dapat merubah (rasa dan bau)nya!” Aisyah berkata: “Saya juga menceritakan tentang seseorang kepada beliau. Lalu beliau menjawab: “Saya tidak suka menceritakan seseorang sedangkan pada diriku terdapat (kekurangan) ini dan ini.” [HR Abu Daud (4875) dan At Tirmidzi (2502)]

Imam An Nawawi rahimahullah berkata: “Hadits ini merupakan larangan yang paling tegas dari perbuatan ghibah.”

4. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

“Cukuplah kejelekan bagi seseorang dengan meremehkan saudara muslimnya. Setiap muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim yang lain.” [HR Muslim (2564)]

Hadits di atas menerangkan larangan untuk menumpahkan darah, mengambil harta, dan menodai kehormatan sesama muslim. Dan perbuatan ghibah adalah salah satu bentuk pelecehan terhadap kehormatan seorang muslim yang tidak dibenarkan di dalam Islam.

5. Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لما عرج بي، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم

“Ketika saya dimi’rajkan, saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar wajah dan dada mereka. Saya bertanya: “Siapakah mereka ini wahai Jibril?” Jibril menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia (ghibah) dan melecehkan kehormatan mereka.” [HR Abu Daud (4878). Hadits shahih.]

Hadits ini menerangkan bentuk hukuman yang dialami oleh orang-orang yang gemar membicarakan kejelekan dan menjatuhkan kehormatan orang lain.

Demikianlah beberapa dalil dari Al Qur`an dan hadits yang melarang kita dari perbuatan ghibah. Semoga Allah ta’ala memudahkan kita semua untuk dapat meninggalkannya.
—————-

Wallahu a’lam. Moga Allah menjauhkan dari setiap dosa besar termasuk pula perbuatan ghibah. Semoga Allah memberi taufik untuk menjaga lisan ini supaya senantiasa berkata yang baik.

Belajar Taubat dari Nabi Yunus a.s

Ilustrasi Ikan Paus

Nabi Yunus a.s. diutus oleh Allah kepada kaum Ninawa untuk memberi petunjuk jalan kebenaran. Bertahun-tahun Nabi Yunus menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, namun mereka mengingkari seruan Nabi Yunus. Karena marah dan putus asa, ia pun meninggalkan kaumnya.

 

Nabi Yunus a.s. melakukan perjalanan laut dengan menumpang kapal. Tiba-tiba di tengah perjalanan, topan pun mengancam keselamatan awak kapal. Demi mengurangi muatan, dilakukan pengundian untuk pengeluarkan salah satu penumpang dari kapal. Undian dilakukan tiga kali dan nama yang keluar selalu nama Yunus a.s. Dikeluarkanlah ia dari kapal ke lautan dan ia pun ditelan bulat-bulat oleh ikan besar (Paus). Namun atas kehendak Allah, Nabi Yunus masih tetap hidup di dalam perut ikan Paus. Ikan Paus itupun membawa Yunus a.s. kedalamnya lautan yang luas di tengah gelapnya malam.

Tiga kegelapan yang dialami Nabi Yunus a.s
Tiga kegelapan yang dialami Nabi Yunus a.s

Di dalam perut ikan yang gelap ditambah kegelapan dalamnya lautan dan malam hari, Nabi Yunus a.s menyadari akan dosa dan kekhilafannya karena meninggalkan kaumnya. Beliau pun bertobat dan memperbanyak doa :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

 

Artinya: “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau (Ya Allah), Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat dzalim/aniaya”.

 

Doa ini pun Allah abadikan dalam Al-Quran:

 

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: “Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah Termasuk orang-orang yang zalim.” Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.” (QS. Al Anbiya’: 87-88)

 

Setelah Yunus berdoa, Allah meminta agar ikan memuntahkannya di pantai. Maka ikan itu melakukan apa yang diminta Allah. Yunus dimuntahkan dalam keadaan sakit, kulitnya mengelupas dan tanpa kekuatan. Di tempat Yunus terdampar, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu. Dikisahkan ketika telah keluar dari perut ikan, Yunus a.s. bernaung di bawah pohon itu dan makan darinya hingga memberikannya kekuatan untuk pulih.

 

Setelah pulih, Nabi Yunus a.s. kembali kepada kaumnya untuk melanjutkan kewajiban berdakwah yang ia tinggalkan. Sesampainya di tempat kaumnya berada, Allah hadiahkan kepada Yunus keimanan kaumnya atas taubat yang dilakukannya.

 

“Dan Kami utus dia kepada seratus ribu (orang) atau lebih, sehingga mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.” (QS. As-Shaffat/37: 147-148)

 

اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِى أَرْضِ فَلاَةٍ

“Sesungguhnya Allah itu begitu bergembira dengan taubat hamba-Nya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas.” (HR. Bukhari no. 6309 dan Muslim no. 2747

Hikmah Taubat Nabi Yunus a.s.:

  1. Bertaubat dengan pengakuan tauhid, kedzaliman diri, dan memohon ampun atas dosa
  2. Ketika dalam kesulitan sebesar apapun, tiada yang lebih kuasa untuk dimintai pertolongan selain Allah
  3. Allah membalas taubat hamba-Nya dengan pertolongan dan rahmat yang berlimpah

 

“Doa Dzun Nuun (Nabi Yunus) ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah: “Laa ilaaha illaa anta, subhaanaka, innii kuntu minadz dzaalimiin”. (Artinya: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau (ya Allah), Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim/aniaya). Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya.” (H.R. At-Tirmidzi).

 

(Humas DT Jakarta)

Pesan Aa Gym di Kajian Dzuhur DT Jakarta

“Allah menjanjikan rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan debat meskipun benar. Pinggiran surga juga surga, hadirin. Daripada istana di neraka, mau apa?”
@aagym saat Kajian Dzuhur di Masjid Daarut Tauhiid Jakarta (10/12)

aagym
Aa Gym di Kajian Dzuhur Masjid DT Jakarta

Lebih lanjut, Aa Gym menyampaikan agar kita membawa semangat 212 ke lingkungan rumah.

Ibadah diperbagus, hubungan dengan tetangga diperbagus, sedekah diperbanyak, jangan memanggil dengan gelar yang buruk karena itu tidak islami.

daaruttauhiid
daaruttauhiid

Tentang pilpres 2019: walau dengan strategi apapun yang dipakai, yang menentukan siapa yang menjadi presiden nanti hanyalah Allah.

“Katakanlah: Ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan.Engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau muliakan barangsiapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa.” Q.S. Ali Imran:26
.

Jangan melupakan Allah. Karena yang membuat sulit hidup kita adalah karena melupakan Allah.

Beliau juga mengingatkan tentang hadits-hadits yang bisa diambil pelajaran untuk evaluasi diri terhadap kejadian-kejadian yang sedang kita hadapi:

Jangan marah, maka bagimu syurga (H.R. Bukhari)

Tidak masuk surga orang yang terdapat sebesar biji zarrah kesombongan dalam hatinya (H.R. Muslim)

Apa itu kesombongan? Ialah mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain.

“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)” (HR. Bukhari & Muslim)
.

Humas DT Jakarta
Jl. Cipaku 1 No. 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Office. (021) 7235255
WhatsApp. 0878 4000 10 41

Instagram. @daaruttauhiid.jkt
Facebook Page. Daarut Tauhiid Jakarta
Website. http://dtjakarta.or.id

#kajiandzuhur #aagym #DaarutTauhiidJakarta #daaruttauhiid